पारश बने एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसको ब्रान्ड एम्बेस्डर