एन्फा नेतृत्व बिरुद्ध पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुँवरद्वारा मन्त्रालय र राखेपमा उजुरी